Lịch thi kết thúc học phần GDQP Đại học Khóa 5 - Lần 2

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG ĐH KHÓA 5 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Giáo dục quốc phòng 1 ĐH khóa 5 Ca 1 S  Thứ 6 21/08/2020 11  
2 Giáo dục quốc phòng 2 ĐH khóa 5 Ca 2 S Thứ 6 21/08/2020 4  
3 Giáo dục quốc phòng 3 ĐH khóa 5 Ca 1 C Thứ 6 21/08/2020 20  
4 Giáo dục quốc phòng 4 ĐH khóa 5 Tiểu luận 1  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ/1 sv/1 môn

                   Lưu ý:                                      * Sinh viên thi  buổi sáng ca 1 có mặt lúc 6 giờ 45 phút ;  Ca 2 sáng có mặt 8 giờ 15 phút;

  * Buổi chiều có mặt lúc 13 giờ 30 phút.


Bài viết khác