Lịch thi môn Tiếng Anh CĐR các lớp Đại học khóa 4 - Lần 2

LỊCH THI MÔN TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐH KHÓA 4 (LẦN 2)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tiếng Anh  ĐH khóa 4 Ca 1 C Thứ 6 21/08/2020 66  
  Lệ phí thi lại: 50.000 đ / 1 môn / 1 sv

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi chiều ca 1 có mặt lúc 13 giờ 30 phút .

 


Bài viết khác