LỊCH THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 3 ( ĐỢT 3)

LỊCH THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 3 ( ĐỢT 3)

LỊCH THI TIN HỌC CHUẨN ĐẦU RA CÁC LỚP ĐẠI HỌC KHÓA 3 ( ĐỢT 3)

TT Môn thi  Lớp / ngành  Ca  Thời gian thi  Số Ghi chú 
Thứ Ngày,tháng,năm sv
1 Tin học Lớp 9 Ca C Chủ nhật 19/05/2019 23  
Lớp 10 Ca C Chủ nhật 19/05/2019 22  
Lớp 11 Ca C Chủ nhật 19/05/2019 26  
Lớp 12 Ca C Chủ nhật 19/05/2019 25  
Lớp 13 Ca C Chủ nhật 19/05/2019 26  

Lưu ý:     * Sinh viên thi  buổi chiều có mặt lúc 14 giờ .

 


Bài viết khác