THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 02 (Từ ngày 14 / 09 / 2020 đến ngày 20 / 09/ 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 02 (Từ ngày 14 / 09 / 2020 đến ngày 20 / 09/ 2020) - HỌC KỲ 1 - 2020 - 2021

Sáng thứ 7 ngày 19 tháng 9 các lớp liên thông khoá 6 và khoá 7 học quy chế đào tạo tại hội trường lớn

Thời gian cụ thể như sau:

  1. Tiết 1,2 bao gồm các lớp liên thông từ trung cấp lên đại học Kế toán K6.01, Kế toán K6.03, Kinh tế K6.02, QLDD K6.01, Văn bằng 2 kế toán, TCNH K6

  2. Tiết 3,4 bao gồm các lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học Kế toán K6.04, QTKD K6.01, Thý y K6.03, Lâm nghiệp K6.01, QLDD K6.01, Kế toán K7, QTKD K7

 

Thời khoá biểu chi tiết tại file đính kèm


TT Tên file Kích thước file(MB) Thao tác
1 Tuần 2 - Liên thông_1-20-21 24.4316 Tải file

Bài viết khác