GIÁO VỤ KHOA

                                             

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hương

Học hàm, học vị: Cử nhân

Chức vụ: Giáo vụ khoa

Địa chỉ: KTX - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Điện thoại: 0915227566

Gmail: nguyenthithuhuong250482@gmail.com

 


Bài viết khác