KH thực hiện chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh""

      Kế hoạch thực hiện chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" của Đảng bộ trường ĐH Kinh tế Nghệ An.
 
 
 

Bài viết khác