Giờ giảng mẫu "Áp dụng kỹ thuật dạy học tích cực" Cô giáo ThS Đào Thị Nha Trang tổ Tin học

GIỜ GIẢNG MẪU ”ÁP DỤNG KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC”

Cô giáo ThS Đào Thị Nha Trang

Tổ Tin học 

Hưởng ứng đợt phát động của Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An về đổi mới, áp dụng các kỹ thuật dạy học tích cực, sáng ngày 09/4/2019 tại giảng đường D2-2, đại diện cho tổ công đoàn khoa Cơ sở, giảng viên Đào Thị Nha Trang - tổ bộ môn Tin học đã thực hiện tiết giảng mẫu cấp trường với bài “Hàm xử lý điều kiện IF”.

Hội đồng đánh giá tiết giảng bao gồm:

1. Cô Đặng Thị Thảo – Trưởng khoa Kinh tế-QTKD

2. Thầy Tăng Văn Tân – Trưởng phòng Đào tạo

3. Cô Đinh Thị Thu Hương – Trưởng phòng Thanh tra, Khảo thí và KĐCL

4. Thầy Bùi Đình Thắng – Trưởng khoa Cơ sở

5. Thầy Trịnh Sơn Hải – Trưởng bộ môn Tin học

Đông đảo giảng viên đến từ các khoa trong toàn trường đã về tham dự và đóng góp ý kiến cho tiết giảng:

Sau tiết giảng, hội đồng đánh giá và toàn thể giảng viên khoa Cơ sở đã nhận xét những ưu, khuyết điểm của tiết giảng, Qua đó, tiết giảng đã áp dụng được các kỹ thuật giảng dạy như: sử dụng sơ đồ tư duy, kỹ thuật một phút, làm việc nhóm… Ngoài ra, các thành viên hội đồng cũng đã đóng góp những ý kiến thiết thực và bổ ích để tiết giảng hoàn thiện hơn.

Tiết giảng được hội đồng đánh giá cao, đat được mục tiêu dạy học đề ra.

 

                                                                    Ảnh - Tin bài: Thành Vinh

 


Bài viết khác