Cực trị hàm số nhiều biến số và một số ứng dụng trong kinh tế

    Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đã đăng kí trong năm học 2020-2021, được sự nhất trí của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, BCN Khoa Cơ sở, sáng ngày  31/3/2021, tổ KHTN tổ chức chương trình học thuật cấp tổ “Cực trị hàm số nhiều biến số và một số ứng dụng trong kinh tế”  do tác giả ThS Nguyễn Thị Hà, ThS Ngô Hà Châu Loan trình bày.

          Trong thời gian hơn 1 giờ, các tác giả Nguyễn Thị Hà, Ngô Hà Châu Loan đã giới thiệu về bài toán cực trị hàm số nhiều biến số không có điều kiện ràng buôc, bài toán cực trị hàm số nhiều biến số có điều kiện ràng buộc và một số bài toán kinh tế ứng dụng cực trị hàm số nhiều biến số. Cũng trong buổi học thuật, tổ bộ môn đã thảo luận, góp ý sôi nổi, cùng nhau chia sẻ, học tập.

          Nội dung học thuật rất thiết thực, hữu ích nhằm giúp cho các giảng viên trong tổ có thể trao đổi chuyên môn và vận dụng trong thực tế giảng dạy, thu hút được sự hứng thú cao đối với người tham dự học thuật. Các đại biểu tham dự đã đánh giá cao nội dung và sự chuẩn bị chu đáo của tác giả, tinh thần làm việc nghiêm túc của tổ bộ môn.

          Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt học thuật:

Tác giả Nguyễn Thị Hà - Báo cáo kết quả nghiên cứu

 


Bài viết khác