ThS. Lê Thị Thành Vinh, giảng viên tổ Ngoại ngữ bảo vệ thành công đề tài NCKH cấp cơ sở

    Ngày 02/12/2020, Hội đồng đánh giá Đề tài KH&CN cấp trường năm 2020, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tiến hành nghiệm thu đề tài “Thiết kế các hoạt động rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh trong và ngoài lớp học cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An” do ThS. Lê Thị Thành Vinh, giảng viên tổ Ngoại ngữ làm chủ nhiệm đề tài.  

     Hội đồng nghiệm thu gồm có:

                        TS. Đỗ Ngọc Đài, Phó trưởng phòng QL Đào tạo, Khoa học và HTQT, Chủ tịch Hội đồng;

                        ThS.Dương Thị Hà Lê, Phản biện 1;

                        ThS. Ngụy Vân Thùy, Phản biện 2; 

                        ThS. Nguyễn Thị Hoài Ly, Ủy viên;

                        ThS. Nguyễn Thị Lan Hương, Thư ký Hội đồng.

    Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt các nội dung chính trong đề tài gồm: Cơ sở lý luận về kỹ năng nói và giảng dạy kĩ năng nói tiếng Anh; thực trạng kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An; và thiết kế các hoạt động rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh trong và ngoài lớp học cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

    Tại buổi nghiệm thu, tác giả cũng được nghe nhiều ý kiến góp ý, nhận xét của các thành viên Hội đồng và một số ý kiến thảo luận, trao đổi về các nội dung liên quan của đề tài.

    Đề tài đã nhận được những đánh giá tốt về sự nghiêm túc trong công tác nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, để đề tài hoàn thiện hơn, Hội đồng cũng đề nghị tác giả chỉnh sửa một số yêu cầu về cấu trúc và nội dung.

    Với kết quả trên, đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Khá.

                                                                                                 Tin: Thành Vinh

                                                                                                  Ảnh: Vân Thùy


Bài viết khác