SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP KHOA: TÌNH HÌNH TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG VÀ QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA VỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÀY

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Chiều ngày 17/6/2020, Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề: Tình hình tranh chấp trên biển Đông và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề này.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Chiều ngày 17/6/2020, Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề: Tình hình tranh chấp trên biển Đông và quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về giải quyết vấn đề này.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật

Buổi sinh hoạt học thuật do ThS. Nguyễn Nguyễn Quốc Sơn – Trưởng phòng Công tác Sinh viên, giảng viên kiêm nhiệm của khoa đã trình bày khái quát về Vùng biển, đảo và các quần đảo của Việt Nam; Vai trò to lớn của biển, đảo, quần đảo đối với lợi ích kinh tế và an ninh - quốc phòng; Tình hình tranh chấp trên biển Đông và chủ trương chính sách lớn của của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề biển Đông trong giai đoạn hiện nay.

ThS. Nguyễn Nguyễn Quốc Sơn thuyết trình nội dung tại buổi sinh hoạt học thuật

Với kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn giảng dạy của mình, ThS. Nguyễn Quốc Sơn đã chia sẻ những quan điểm, những luận cứ khoa học mới để các giảng viên hiểu hơn về vấn đề biển, đảo hiện nay. Đồng thời qua từng bài giảng của mình để góp phần giúp cho sinh viên nhận diện được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vừa bồi dưỡng tinh thần cách mạng cho thế hệ tương lai, lòng tự hào dân tộc và tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Các giảng viên trao đổi ý kến tại buổi sinh hoạt học thuật

Buổi sinh hoạt học thuật đã khẳng định với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.

Tin bài: Khoa LLCT


Bài viết khác