Sinh hoạt học thuật với chủ đề: Sử dụng một số kỹ thuật dạy học khi giảng môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và Nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Chiều ngày 10/01/2020, Bộ môn Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản và Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề: Sử dụng đa dạng kỹ thuật dạy hoc để nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và Nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Chiều ngày 10/01/2020, Bộ môn Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản và Tư tưởng Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề: Sử dụng đa dạng kỹ thuật dạy hoc để nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

Toàn cảnh buổi học thuật

Buổi sinh hoạt học thuật do ThS. Nguyễn Thị Mai Anh – Phó hiệu trưởng nhà trường, giảng viên kiêm nhiệm bộ môn đã trình bày nhằm thống nhất quan điểm chung nhất khi giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ứng dụng một số kỹ thuật dạy học có thể sử dụng trong giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Lựa chọn nội dung cốt lõi cần tập trung làm rõ ở các chương (bài) trong môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và đề xuất kỹ thuật dạy học được đưa vào sử dụng.

Các giảng viên trao đổi ý kến tại buổi học thuật

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh với kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn giảng dạy của mình đã chia sẻ với các giảng viên trong bộ môn và trong khoa những quan điểm, những kỹ thuật dạy học phù hợp nhất để giúp sinh viên phát huy được tính tích cực, hứng thú trong quá trình học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị Mai Anh chia sẻ kinh nghiệm sử dụng một số kỹ thuật dạy học

trong giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Buổi sinh hoạt học thuật này là dịp để các giảng viên, đặc biệt là các giảng viên trẻ có dịp được trao đổi những khó khăn, thuận lợi trong việc sử dụng một số kỹ thuật dạy học trong giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và các môn Lý luận Chính trị nói chung nhằm tìm ra phương pháp tốt hơn, phù hợp hơn giúp sinh viên có hứng thú học tập và nắm được nội dung cốt lõi của bài học.

Tin bài: Khoa LLCT


Bài viết khác