Điểm tiểu luận học phần: Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP1)

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

BỘ MÔN N.LÝ VÀ LSCHTKT

 

 

 

Vinh, ngày 16 tháng 12 năm 2016

 

                                        ĐIỂM TIỂU LUẬN ĐẠI HỌC K3 VÀ CAO ĐẲNG K12

                          Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (HPI)

                                                    Năm học: 2016 - 2017

 

TT

Họ và tên

Lớp

     Điểm

    1

Nguyễn Quỳnh Anh

CĐKT K12

           8

    2

Lê Thị Hiền

CĐCNTY K12

           7

    3

Nguyễn Quang Chính

CĐQTKD K12

           7

   4

Vi Thị Đào

ĐHKT K3.01

           8

   5

Ngô Thị Cẩm Tú

ĐHKT K3.01

           8

   6

Phan Thu Thảo

ĐHKT K3.01

           8

   7

Lê Thị Hoa

ĐHKT K3.02

           9

   8

Trần Thị Minh Nguyệt

ĐHKT K3.02

           7

   9

Phạm Thị Quỳnh Như

ĐHKT K3.02

           9

  10

Đào Thị Minh Thương

ĐHKT K3.03

           8

  11

Nguyễn Thị Tú Anh

ĐHKT K3.03

           8

  12

Đinh Thị Thu Uyên

ĐHKT K3.03

           8

  13

Phạm Thị Bích Phương

ĐHKT K3.04

           8

  14

Phan Thị Thùy Linh

ĐHKT K3.04

           9

  15

Hoàng Thị Hiền Lương

ĐHKT K3.05

           8

  16

Ngô Thị Khánh Huyền

ĐHKT K3.05

           6

  17

Nguyễn Thị Thu Trang

ĐHTY K3.01

           7

  18

Đặng Thị Mai

ĐHTY K3.01

           8

  19

Lương Thị Hải Yến

ĐHTY K3.01

           7

  20

Phạm Thị Ngọc

ĐHTY K3.02

           8

  21

Phạm Thị Linh

ĐHTY K3.02

           7

  22

Hoàng Thanh Tiến

ĐHTY K3.02

           9

  23

Lê Thị Hoài Thương

ĐHQTKD K3

          10

  24

Trần Thị Hồng Thắm

ĐHQTKD K3

           9

  25

Bùi Thị Nhật Uyên

ĐHQTKD K3

           9

  26

Trần Xuân Pháp

ĐHQTKD K3

           8

  27

Nguyễn Hoài Nam

ĐHQTKD K3

           7

  28

Kha Thị Tú Anh

ĐHQTKD K3

           7

NGƯỜI LẬP BẢNG ĐIỂM

      Trưởng Bộ môn                                                Phó Trưởng khoa

            (Đã ký)                                                               (Đã ký)

   TS. Nguyễn Thị Tùng                                          TS. Trần Thị Bình


Bài viết khác