BỘ MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỔ CHỨC SINH HOẠT HỌC THUẬT ĐỊNH KỲ THÁNG 1/2021

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021. Sáng ngày 21/1/2021, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021. Sáng ngày 21/1/2021, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề: Đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam - Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Pari (giai đoạn 1968 - 1973). Tham dự buổi sinh hoạt học thuật có TS.Nguyễn Thị Tùng - Trưởng phòng Đào tạo,Khoa học và HTQT; TS. Trần Thị Bình - Trưởng Khoa Lý luận Chính trị cùng các giảng viên trong khoa Lý luận Chính trị.

CB,GV tham dự buổi sinh hoạt học thuật          

Tại buổi học thuật, Ths. Hoàng Nam Hưng đã trình bày cụ thể đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam - Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị Pari (giai đoạn 1968 - 1973), nội dung có liên quan đến học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng giáo trình mới chỉ đề cập đến sự kiện, nhiều nội dung cần phải dẫn giải thêm để sinh viên thấy được sự lớn mạnh của cách mạng miền Nam cũng như tính thống nhất về ý chí độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân hai miền Nam- Bắc dưới sự lãnh đạo của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ThS. Hoàng Nam Hưng trình bày nội dung buổi sinh hoạt thuật

Mục đích của buổi sinh hoạt học thuật nhằm mục đích bổ cứu thêm về sự ra đời, phát triển của Mặt trận (Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tr.92) cùng với những đóng góp quan trọng của đoàn đàm phán của Mặt trận - Chính phủ Cách mạng lâm thời tại Hội nghị bốn bên ở Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở miền Nam Việt Nam (Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, trang 111).

Kết quả của buổi sinh hoạt học thuật  cũng là tài liệu này là nguồn tham khảo và vận dụng cho giảng viên, sinh viên trong giảng dạy, học tập học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD-ĐT ban hành năm 2019.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt học thuật, TS. Trần Thị Bình – Trưởng Khoa Lý luận Chính trị đã đánh giá cao sự chuẩn bị rất công phu, chu đáo và tâm huyết, có sự cầu thị, lắng nghe và tiếp thu sự góp ý của trưởng khoa và bộ môn để hòa thiện nội dung học thuật. Tác giả đã có sự chuẩn bị rất công phu và chu đáo cả về mặt hình thức rất đáng khen ngợi. Buổi học thuật có ý nghĩa rất lớn, cung cấp nhiều cái mới, nhiều tư liệu đáng quý cho giảng viên bộ môn và khoa.

Tin bài: Bộ môn TT&ĐLCMCĐCSVN


Bài viết khác