SINH HOẠT HỌC THUẬT: SỬ DỤNG VĂN, THƠ, ÂM NHẠC TRONG GIẢNG DẠY CHƯƠNG 1 - HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

Thực hiện kế hoạch giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020. Chiều ngày 22/10/2020, Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam  Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức sinh hoạt học thuật với chủ đề: Sử dụng văn, thơ, âm nhạc, trong giảng dạy chương 1 – Học phần lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt học thuật

Tham dự buổi sinh hoạt học thuật có TS.Nguyễn Thị Tùng - Trưởng phòng Đào tạo,Khoa học và HTQT; TS. Trần Thị Bình - Trưởng Khoa Lý luận Chính trị cùng các giảng viên trong khoa Lý luận Chính trị. Mục đích của buổi sinh hoạt học thuật nhằm thảo luận để tổ chức hoạt động giảng dạy theo hướng tích hợp tri thức môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với văn học, âm nhạc góp phần nâng cao chất lượng dạy và học môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An theo định hướng tiếp cận năng lực sinh viên.

ThS. Nguyễn Khánh Ly trình bày nội dung sinh hoạt học thuật 

Với kinh nghiệm được rút ra trong thực tiễn giảng dạy của mình, ThS. Nguyễn Khánh Ly đã chia sẻ cách thức vận dụng văn, thơ, âm nhạc vào trong những nội dung giảng dạy tại chương 1 của học phần để các thành viên tham dự trao đổi, đóng góp ý kiến. Đồng thời qua từng bài giảng của mình để góp phần giúp cho sinh viên thấm nhuần được ý nghĩa của từng mốc son lịch sử, con đường cách mạng vẻ vang của Đảng. Từ những bài văn, vần thơ, khúc ca hùng tráng được đưa vào bài giảng sẽ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng tinh thần cách mạng cho thế hệ tương lai, khẳng định giá trị cao quý tình yêu đối với quê hương, đất nước của mỗi sinh viên hiện nay.

Các giảng viên tham dự trao đổi ý kiến tại buổi sinh hoạt học thuật

Phát biểu tại buổi sinh hoạt học thuật, TS. Trần Thị Bình – Trưởng Khoa LLCT đã đánh giá cao sự nỗ lực của cá nhân giảng viên Khánh Ly cùng các cộng sự đã tìm tòi, sáng tạo đưa phương pháp mới vào giảng dạy học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó giúp sinh viên yêu thích môn học hơn và đặc biệt, qua những áng ăn, vần thơ, khúc nhạc đó sẽ góp phần to lớn trong việc giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, sáng tạo trong công việc... Qua phương pháp này, sinh viên sẽ thấm nhuần được những giá trị lịch sử to lớn, con đường Cách mạng của toàn Đảng, toàn Dân ta. Cao quý hơn đó là những bài học về làm người, hình thành nhân cách sống cho sinh viên hiện nay.

TS. Trần Thị Bình - Trưởng Khoa Lý luận Chính trị

phát biểu tại buổi sinh hoạt học thuật

Buổi sinh hoạt học thuật này là dịp để các giảng viên, đặc biệt là các giảng viên trẻ có dịp được trao đổi những khó khăn, thuận lợi trong việc sử dụng văn, thơ, âm nhạc, trong giảng dạy các môn lý luận chính trị nói chung và trong giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng nhằm tìm ra phương pháp tốt hơn, phù hợp hơn giúp sinh viên hứng khởi và nắm được nội dung cốt lõi của bài học./.

Tin bài: Bộ môn TT&ĐLCMCĐCSVN

 


Bài viết khác