ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN BỆNH SẢN KHOA - LỚP CNTY K38

Hình thức thi: Tự luận + Trắc nghiệm

 

Phần 1. Sinh lý sinh sản (trắc nghiệm)

1. Sinh lý sinh dục đực và cái

- Thành thục về tính và thể vóc

- Sinh lý sinh dục đực

- Sinh lý sinh dục gia súc cái

2. Thụ tinh, mang thai và đẻ

- Quá trình thụ tinh

- Quá trình mang thai của gia súc cái

- Quá trình sinh đẻ của gia súc

- Phương pháp đỡ đẻ cho gia súc

Phần 2. Bệnh sinh sản gia súc (tự luận)

1. Bệnh trong thời gian gia súc mang thai

- Bệnh bại liệt trước khi đẻ

- Bệnh xuất huyết tử cung

- Bệnh rặn đẻ quá sớm

- Bệnh âm đạo lộn ra ngoài

- Sảy thai

2. Bệnh trong thời gian gia súc sinh đẻ

- Bệnh rặn đẻ quá yếu

- Bệnh rặn đẻ quá mạnh

- Bệnh sát nhau

- Hiện tượng đẻ khó

3. Bệnh trong thời gian sau đẻ

- Bệnh viêm tử cung

- Sốt sữa

- Bệnh tử cung lộn bít tấ

- Bệnh ở tuyến vú


Bài viết khác