Đề cương ôn thi học phần Bản đồ học (Hệ ĐH liên thông)

                               ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN BẢN ĐỒ HỌC

                 ĐẠI HỌC KHÓA 1- NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI- HỆ LIÊN THÔNG

 

Câu 1: Thiết kế bản đồ là gì? Việc thiết kế bản đồ được thực hiện như thế nào?

Câu 2: Màu sắc trên bản đồ có vai trò ntn?

Câu 3: Thể hiện bản đồ là gì? Mô hình bản đồ là gì? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến HTKHBĐ

Câu 4: Thông tin trên bản đồ là gì? Cách thức để xác định và đưa thông tin lên bản đồ.

Câu 5: Hình ảnh bản đồ được mô tả như thế nào?

Câu 6: Vai trò, ý nghĩa của bản đồ trong thực tiễn và nghiên cứu QH?

Câu 7: Phép chiếu là gì? Phép chiếu được sử dụng trong việc đo đạc thành lập bản đồ như thế nào?

Câu 8: Nội dung cơ bản của tổng quát hóa bản đồ?

Câu 9: Nội dung cơ bản của những công đoạn thành lập bản đồ

Câu 10: Bản đồ địa hình là gì? Mục đích, yêu cầu, nội dung của Bản đồ địa chính, Bản đồ địa hình có ý nghĩa như thế nào trong thực tiễn sử dụng đất?

- BT về phân mảnh

- BT về xác định tọa độ vuông góc và tọa độ địa lý

- BT về xác định độ cao trên bản đồ

- BT về xác định độ dốc trên bản đồ

Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

     Trần Thái Yên


Bài viết khác