ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN CÂY ĂN QUẢ - KHCT K9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN CÂY ĂN QUẢ  (PHẦN TỰ LUẬN)

 

Câu 1: Cơ sở khoa học và kỹ thuật ghép cây ăn quả theo kiểu cửa sổ?

Câu 2: Dựa vào cơ sở khoa học nào mà chúng ta tiến hành phương pháp chiết cành?

Câu 3: Kỹ thuật chiết cành cây ăn quả như thế nào? Những loại cây nào có thể tiến hành nhân giống theo phương pháp này?      

Câu 4: Phương pháp nhân giống hữu tính có những ưu điểm, nhược điểm gì? Câu 5: Khi dùng hạt để gieo làm cây giống chúng ta cần chú ý những vấn đề gì?

Câu 6: Dựa vào cơ sở khoa học nào mà chúng ta tiến hành phương pháp giâm cành?

Câu 7: Kỹ thuật giâm cành như thế nào? Cây trồng từ cành giâm có những ưu điểm, nhược điểm gì? Phương pháp nhân giống này có áp dụng phổ biến đối với cây ăn quả không?

Câu 8: Rễ cây cam quýt có những đặc điểm gì? Qua những đặc điểm đó hãy đưa ra kỹ thuật bón phân cho cây cam quýt?

Câu 9: Trình bày thời vụ, mật độ và khoảng cách trồng dứa?

Câu 10: Tại sao cây dứa lại có khả năng chống chịu hạn cao hơn so với những loại cây khác?

Câu 11: Hãy nêu các đặc điểm về thân, cành và hoa của cây vải? Từ đó hãy đề ra hướng tác động làm cho cây có nhiều hoa và tăng tỷ lệ đậu quả?

Câu 12: Hồng xiêm Xuân Đỉnh, hồng xiêm Thanh Hà có những đặc điểm gì? Nên thu hoạch và bảo quản hồng xiêm như thế nào? Khi nhân giống hồng xiêm có gì khác với các loại cây ăn quả khác?

Vinh, ngày 27 tháng 3 năm 2015

Giáo viên bộ môn

 

Nguyễn Hoàng Tiến


Bài viết khác