Đề cương ôn thi học phần dinh dưỡng và thức ăn gia súc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN GIA SÚC

 

1. Vai trò và một số nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu cung cấp nước cho gia súc, gia cầm?

2. Hãy cho biết nguồn cung cấp nước? Nhu cầu nước của vật nuôi?

3. Khái niệm protein? Phân loại protein? Vai trò và tác dụng của protein?

4. Hãy cho biết các biện pháp nâng cao chất lượng protein?

5. Vai trò của vitamin A, D đối với động vật nuôi? Bệnh khi thiếu vitamin A, D?

6. Hãy cho biết vai trò của Ca, P đối với cơ thể vật nuôi? Triệu chứng thiếu? Nguồn cung cấp?

7. Vai trò của vitamin B và C đối với gia cầm? Nguồn cung cấp?

8. Vai trò của các axit béo quan trọng và nguồn cung cấp?

9. Mức muối ăn thích hợp cho gia súc, gia cầm? Ngộ độc muối ăn trên gia súc, gia cầm?

10. Bệnh khi thiếu Fe, Cu, Zn trên động vật nuôi? Nguồn cung cấp?

13. Đặc điểm dinh dưỡng của nhóm thức ăn hạt ngũ cốc và sản phẩm phụ? Những chú ý khi sử dụng?

14. Đặc điểm dinh dưỡng của nhóm thức ăn hạt họ đậu và sản phẩm phụ? Những chú ý khi sử dụng?

15. Sản phẩm phụ của ngành chế biến?

16. Thế nào là thức ăn bổ sung?

17. Premix là gì? Các loại premix thường dùng trong chăn nuôi?

18. Các loại enzym sử dụng trong chăn nuôi?

19. Phương pháp sử dụng nitơ phi protein trong thức ăn của loài nhai lại? Cơ chế và cách giải độc khi bò bị ngộ độc ure?

20. Phương pháp sử dụng chất chống mốc, chất chống oxy hóa và chất kháng khuẩn trong chăn nuôi?

21. Khái niệm thức ăn hỗn hợp? Phân loại?

22. Các nguyên tắc khi phối hợp thức ăn hỗn hợp? Cách trộn thức ăn hỗn hợp?

23. Nêu các phương pháp kiểm tra chất lượng thức ăn hỗn hợp cho động vật nuôi?

24. Vai trò của chế biến thức ăn cho vật nuôi?

25. Hãy cho biết điều kiện để ủ xanh thức ăn đạt chất lượng cao?

26. Hãy trình bày một số phương pháp chế biến rơm làm thức ăn cho bò tốt nhất?

27. Một số chỉ tiêu quan trọng đánh giá chất lượng thức ăn ủ xanh?

28. Các dạng năng lượng của thức ăn?

29. Khái niệm nhu cầu dinh dưỡng cho duy trì?

30. Một số yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu duy trì?

31. Phương pháp xác định và ước tính nhu cầu năng lượng duy trì trên gà và lợn?

32. Phương pháp xác định nhu cầu protein cho duy trì?

33. Đặc điểm của gia súc trong giai đoạn sinh trưởng?

34. Phương pháp xác định nhu cầu protein và năng lượng cho lợn và gà trong giai đoạn sinh trưởng

35. Phương pháp xác định nhu cầu năng lượng và protein cho bò sữa?

36. Phương pháp xác định nhu cầu năng lượng và protein cho lợn cái sinh sản?

37. Trình bày khái niệm tiêu chuẩn và khẩu phần ăn?

38. Nguyên tắc khi phối hợp khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm?

39. Các bước khi lập khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm?

40. Xây dựng khẩu phần ăn cho lợn và gà?


Bài viết khác