ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN DƯỢC LÝ HỆ TRUNG CẤP CNTY

                    ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN DƯỢC LÝ HỆ TRUNG CẤP CNTY

  1.  PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Hãy phân tích nội dung tác dụng tương kị ? Hiểu biết tác dụng tương kỵ sinh lý có ứng dụng gì trong công tác thú y ?

Câu 2: Thuốc có mấy tác dụng, mỗi tác dụng cho một ví dụ minh họa?

Câu 3: Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Đặc biệt chú ý đến nhân tố cách dùng thuốc, tình trạng sức khỏe và điều kiện ngoại cảnh ?

Câu 4: Hiểu biết quá trình thải trừ của thuốc. Anh, Chị có ứng dụng gì trong công tác thú y ?

Câu 5. Hãy cho biết những căn cứ để định liều thuốc cho gia súc, trong thực tiễn định liều thuốc cho gia súc thường căn cứ vào những yếu tố nào?

Câu 6: Thế nào là vác cin sống, vác cin chết?  Hãy so sánh sự khác nhau giữa vacxin chết và vacxin sống ?

Câu 7: Định nghĩa Sulfamid. Hãy cho biết cơ chế tác dụng, quá trình thải trừ và nguyên tắc sử dụng Sulfamid

Câu 8: Hãy cho biết các nhân tố dung môi pha chế, liều dùng và loài gia súc có ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc như thế nào?

Câu 9: Để sử dụng vacxin có hiệu quả trong công tác phòng bệnh cho gia súc ta cần chú ý những gì ?

Câu 10:Thuốc khi đưa vào cơ thể thường được biến đổi thải trừ như thế nào ?

 

II.PHẦN TRẮC NGHIỆM

Để làm bài tốt phần trắc nghiệm đề nghị sinh viên cần học hết các nội dung trong giáo trình 


Bài viết khác