Đề cương ôn thi phần tự luận học phần Hoa- cây cảnh. Lớp KHCT K9

Câu 1: Theo các anh (chị) muốn xác định thời vụ trồng hoa cúc ở nước ta để mang lại hiệu quả kinh tế cao thì phải dựa vào những đặc điểm nào?

Câu 2: Theo các anh (chị) hiện nay có mấy phương pháp nhân giống hoa cúc?  Hãy trình bày phương pháp đó?

Câu 3: Trong kỹ thuật trồng hoa hồng, muốn nâng cao hiệu quả kinh tế thì tiến hành khâu nào quan trọng nhất? Hãy trình bày khâu kỹ thuật đó?

Câu 4: Đối với cây hoa hồng hiện nay thường nhân giống bằng những phương pháp nào? Trình bày phương pháp đó?

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày những yêu cầu về gốc rễ và thân cây của cây thế Việt Nam?

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày những yêu cầu khi chọn cây để làm cây thế? Tất cả các loài cây có đều làm được cây thế không?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày phương pháp tạo bộ rễ bám đá và gốc bồ ngọn chỉ cho cây cảnh?

Câu 8: Để cây hoa cúc nở hoa đúng thời vụ và đạt năng suất cao thì anh (chị) cần tác động biện pháp kỹ thuật nào?

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày những yêu cầu về bông tán của cây thế Việt Nam?

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày cách tạo bộ rễ khí sinh cho cây cảnh? Có phải tất cả các loài cây đều tạo được rễ khí sinh không? 


Bài viết khác