Một số vấn đề về xây dựng và phát triển Khoa Nông Lâm trong giai đoạn 2015-2020

           Trong giai đoạn qua Khoa Nông Lâm Ngư có nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là công tác tuyển sinh, số lượng sinh viên giảm nhiều so với các năm học trước, số sinh viên không cân đối giữa các ngành (ngành Thú Y là chủ yếu, các ngành QLĐĐ, KHCT và Lâm nghiệp rất ít). Đội ngũ cán bộ giảng viên có kinh nghiệm trong giảng dạy về hưu nhiều, cùng với sự thay đổi chuyển giao về nhân sự trong Ban chủ nhiệm khoa, có nhiều giảng viên đi học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước do đó đã tác động, ảnh hưởng không ít đến nhiệm vụ chính trị của Khoa.

           Tuy nhiên, vào năm 2015 với khí thế của BCN khoa mới, kế thừa truyền thống các thế hệ đi trước Chi bộ, BCN Khoa Nông Lâm Ngư đã đoàn kết, đồng thuận lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao bằng các biện pháp, giải pháp rất chi tiết và cụ thể để thực hiện nhiệm vụ như sau:

            - Giải pháp về phân công phân nhiệm trong BCN khoa: Đồng chí trưởng khoa phân công nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực cho các phó trưởng khoa, trưởng bộ môn để chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, báo cáo với trưởng khoa để chỉ đạo, quản lý, thực hiện đồng bộ trong toàn khoa. Kết quả công tác quản lý khoa đã đi vào nề nếp, khắc phục được các tồn tại so với giai đoạn trước.

            - Giải pháp về xây dựng kế hoạch: Bắt đầu từ năm học 2015-2016 Khoa nông lâm ngư là đơn vị đầu tiên của nhà trường thực hiện việc xây dựng kế hoạch tổng thể nhiệm năm học, phân công được nhiệm vụ rất chi tiết, cụ thể đến từng cán bộ, giảng viên để thực hiện kế hoạch giảng dạy, NCKH, HĐCM, nhiệm vụ đoàn thể. Kết quả bản kế hoạch là căn cứ rất tốt để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên trong khoa, là tiêu chí đánh giá thi đua của từng năm học.

         -  Giải pháp đổi mới phương pháp tổ chức thực hành thực tập: Khoa Nông lâm chú trọng liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp để huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp trao học bổng hỗ trợ sinh viên học tập, giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên, tạo địa bàn cho sinh viên và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và là địa chỉ để sinh viên năm cuối tìm hiểu  tìm kiếm việc làm sau này. Kết quả trong 5 năm khoa đã tổ chức được 3 đợt học kỹ năng mềm, liên kết nhiều doanh nghiệp, nhận được sự hỗ trợ về vật chất rất lớn từ các doanh nghiệp.

         - Giải pháp về thực hiện giới thiệu việc làm: trung bình mỗi năm khoa đã giới thiệu và kết nối giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt tỷ lệ rất cao. Riêng ngành Thú y 100% sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm, chủ yếu các doanh nghiệp tuyển dụng tại trường trong lễ bế giảng.

         - Giải pháp về công tác tuyển sinh: Khoa đã chủ động thành lập bộ phận chuyên trách công tác tuyển sinh cấp khoa, thường xuyên kết nối các đơn vị bên ngoài đặc biệt là cửu sinh viên để thực hiện công tác tuyển sinh. Kết quả trong giai đoạn 2015-2020 khoa nông lâm là đơn vị làm tốt nhất công tác tuyển sinh của nhà trường.

         - Giải pháp quản lý học sinh sinh viên: triển khai giải pháp kết nối các thế hệ sinh viên nhằm mục đích tạo hình ảnh và xây dựng thương hiệu, tầm nhìn của đơn vị khoa, tạo dấu ấn để liên kết thực hiện công tác tuyển sinh liên thông, BCN khoa triển khai chỉ đạo tích cực các hoạt động quản lý học sinh viên, xây dựng hồ sơ, bộ phận quản lý cấp khoa. Xây dựng cơ sở dữ liệu của sinh viên ở tất cả các lớp, tạo tiền đề cho quá trình khảo sát tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, trên cơ sở đó thực hiện các hoạt động quản lý sinh viên. Kết quả đến này khoa nông lâm đã hoàn thành cơ bản hồ sơ dữ liệu cửu sinh viên.

        Từ những giải pháp cơ bản trên trong giai đoạn 2015-2020 Khoa Nông Lâm Ngư đã đạt được những danh hiệu tiêu biểu như:

        - Về tập thể khoa Nông Lâm: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen năm học 2014-2015, 2015-2016, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 2016-2017, 2017–2018, tặng Bằng khen năm 2018-2019, là đơn vị điển hình tiên tiến cấp trường giai đoạn 2015-2020.

        - Chi bộ khoa: 4 năm liên tục (2014, 2015, 2016,2017, 2018) đạt chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, Chủ tịch UBND TP Vinh tặng Giấy khen Chi Bộ Nông Lâm Ngư trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 trên địa bàn thành phố Vinh, Quyết định số 2540 ngày 07/05/2019.

       - Tổ công đoàn, đoàn thanh niên: 4 năm liên tục đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, năm học 2017-2018: Trung ương Đoàn Thành Niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho Liên Chi đoàn Khoa Nông Lâm ngư, có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên giai đoạn  2016-2018, Quyết định số 44/QĐ-TƯ ĐTN ngày 13/08/2018.

       - Về cá nhân: 4 cá nhân trong khoa được tặng bằng khen các cấp.

       Trên đây là một số ý kiến trao đổi về quá trình xây dựng và phát triển của khoa Nông Lâm Ngư tại hội nghỉ điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

                                                           Võ Thị Dung, Trương Quang Ngân


Bài viết khác