Cán bộ Khoa Nông Lâm Ngư tham gia khóa tập huấn năng lực cốt lõi một sức khỏe cho các khoa/trường thành viên mới mạng lưới VOHUN

VOHUN (Vietnam One Health University Network) là mạng lưới một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam được thành lập vào ngày 22/11/2011 được hỗ trợ bởi USAID/RESPOND, với sự tham gia của các trường Đại học và khoa đào tạo về Y tế, y tế công cộng, Thú y, Điều dưỡng, Môi trường…. nhằm thúc đẩy và phát triển một cách mạnh mẽ cho khái niệm "Một sức khỏe" tại Việt Nam. Các giảng viên khoa Nông Lâm , Trường Đại học Kinh tế Nghệ An vinh dự tham gia kháo đào tạo.

Cùng với sự phát triển bền vững của các chương trình đào tạo MSK, Mạng lưới MSK các trường Đại học Việt Nam cũng rất chú trọng trong lĩnh vực mở rộng mạng lưới. Giai đoạn 2020 - 2021 là năm đánh dấu cho sự lớn mạnh của Mạng lưới, với sự tham gia của 04 trường đại học thành viên mới. Với mục tiêu cung cấp các kiến thức về cách tiếp cận MSK, năng lực cốt lõi và cách thức giảng dạy nội dung MSK cho sinh viên, VOHUN dự kiến tổ chức Khóa tập huấn Năng lực cốt lõi Một sức khỏe cho các khoa/trường thành viên mới mạng lưới VOHUN trong 3 ngày 29 - 31 tháng 03 năm 2021 tại TP. Hà Nội.

Mục tiêu khóa đào tạo:

+ Hiểu rõ về cách tiếp cận Một sức khỏe và các năng lực cốt lõi Một sức khỏe;

+ Áp dụng năng lực cốt lõi Một sức khỏe trong chương trình đào tạo;

+ Áp dụng phương thức giảng dạy năng lực cốt lõi Một sức khỏe cho sinh viên.

Khóa đào tạo có sự tham gia giảng dạy của các giảng viên:

- PGS. TS. Lại Thị Lan Hương – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

- TS. Dương Văn Nhiệm – Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

- TS. Lưu Quốc Toản - Đại học Y tế công cộng

- TS. Trần Quỳnh Anh – Đại học Y Hà Nội

- TS. Phạm Đức Phúc, Điều phối viên Mạng lưới VOHUN

Thành phần tham gia: 40 học viên là các giảng viên đến từ các trường Đại học tại khu vực Miền Bắc và Miền Trung:

- Đại học Quy Nhơn

- Đại học Kinh tế Nghệ An

- Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

- Đại học Phenikaa

- Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

- Đại học Y Dược Huế

Các thành viên tham gia khóa tập huấn

Khóa đào tạo đã giúp các học viên nắm vững các kiến thức về khái niệm, tầm nhìn Một sức khỏe và các năng lực cốt lõi của Một sức khỏe:

+ Một sức khỏe là các nỗ lực hợp tác của nhiều lĩnh vực cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu để đạt được sức khỏe tối ưu cho người, động vật và môi trường của chúng ta.

+ Phương pháp tiếp cận Một Sức khỏe kêu gọi một sự thay đổi mô hình phát triển, thực hiện và duy trì chính sách y tế mà có sự tham gia chủ động hơn của Y tế,  Thú y, khoa học môi trường, và một số ngành khác có liên quan đến sức khỏe.

+ Năng lực cốt lõi của Một sức khỏe:

• Hợp tác & Đối tác

• Truyền thông & Tin học

• Văn hóa, Niềm tin

• Giá trị, Đạo đức

• Lãnh đạo

• Quản lý

• Tư duy hệ thống

• Chính sách, Vận động

Kết thúc khóa đào tạo các học viên được làm rõ hơn về khái niệm, tầm nhìn Một sức khỏe và các năng lực cốt lõi của Một sức khỏe  để từ đó ứng dụng cách thức giảng dạy nội dung MSK cho sinh viên  trong tiến trình đạo tạo nguồn lực cho tương lai.

Một số hình ảnh trong khóa tập huấn:

Các hoạt động làm việc nhóm đã  giúp gắn kết các học viên từ các trường đại học khác nhau

 

Các thành viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhận chứng chỉ sau khóa học và chụp ảnh kỉ niệm với
TS. Trần Quỳnh Anh – Đại học Y Hà Nội,  TS. Phạm Đức Phúc, Điều phối viên Mạng lưới VOHUN
Các thành viên chụp ảnh kỷ niệm kết thúc khóa tập huấn

                                                                                                          Tin bài: Trần Thị Cúc, Võ Thị Hải Lê


Bài viết khác