• ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2013 - 2015

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ LẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2013 - 2015

 • BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2015

  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2015

 • VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2015

  VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2013 - 2015

 • TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG BUỔI TỌA ĐÀM CỦA KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN

  TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG BUỔI TỌA ĐÀM CỦA KHOA CƠ SỞ CƠ BẢN

 • Ảnh slide

Văn nghệ thể thao

Hội thi cầu lông chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Giao lưu bóng đá nữ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Hướng tới Kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2016), Ban Nữ công – Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức giao lưu bóng đá nữ giữa các phòng, các khoa trong Nhà trường.