Home/Giới thiệu

Giới thiệu

  • Hội nghị CB, CNVC năm học 2015 - 2016

    Hội nghị CB, CNVC năm học 2015 - 2016

    Sáng ngày  11/10/2015, tại Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã diễn ra Hội nghị Cán bộ, công nhân, viên chức năm học 2015 - 2016. Về dự Hội nghị có sự tham gia của 155/203 CB,GV trong toàn trường.

 1