Dự giờ giảng mẫu, giờ giảng tốt (tuần 12) chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11