Chùm ảnh hoạt động của Công đoàn trường

             Công đoàn trường tổ chức cho cán bộ, GV đi thăm quan ở Trung quốc

                                             Những đ/c đảng viên mới

  Chi bộ Khoa Cơ sở- cơ bản tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho những công đoàn viên ưu tú

 

      Tổ chức Rung chuông vàng - một sân chơi bổ ích và thiết thực của CBCNV, GV 

    Không những là những GV, CB giởi mà còn là những đầu bếp giỏi

     Đoàn CB, GV nhà trường thăm quan miền Tây Nam bộ, đảo Phú quốc và khu mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc

    Ngoài ra CĐ còn phối hợp với tổ chức Đoàn  tạo sân chơi cho các em HSSV

                          tham gia Hội thi Nữ sinh thanh lịch hàng năm

                           Là GV, là những công đoàn viên giỏi, là những cựu chiên binh tiêu biểu

          Lãnh đạo nhà trường và đoàn vận động viên cầu lông tham quan hang Pắc bó (Cao bằng)

     Những GV dạy giỏi cấp tỉnh được cử đi tham dự GVDG cấp quốc gia tại Nha trang

                                    Nữ sinh thanh lịch năm 2012

                                                                      Tác giả ảnh: Hoàng Hoa Quế

 

Tags: