Ban chấp hành CĐ trường họp bầu các chức danh chủ chốt và phân công nhiệm vụ

      Sáng ngày 23 tháng 5 năm 2017, BCH Công đoàn Trường Đại học kinh tế Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tổ chức họp phiên thứ nhất để tiến hành công tác tổ chức của BCH. Đồng chí Ngô Xuân Thành phó Bí thư Đảng ủy thay mặt Đảng ủy Nhà trường đã đến dự, chứng kiến và phát biểu chỉ đạo cuộc họp với sự có mặt 11 đồng chí UB BCH Công đoàn vừa được Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 bầu ra.

Đ/c Nguyễn Thượng Hải - Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 điều hành cuộc họp

Phiên họp đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn; phó Chủ tịch Công đoàn; UBKT Công đoàn; Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

          1. Đ/c Nguyễn Thượng Hải được bầu vào chức danh Chủ tịch Công đoàn

          2. Đ/c Đặng Thị Thảo được bầu vào chức danh phó Chủ tịch Công đoàn

          3. Đ/c Nguyễn Thị Tùng được bầu vào chức danh UV BTV Công đoàn.

          BCH đã nhất trì bầu UBKT gồm 05 đồng chí; đồng chí Đặng Thị Thảo phó Chủ tịch Công đoàn kiêm Chủ nhiệm UBKT Công đoàn.

          Đ/c Nguyễn Thượng Hải Chủ tịch Công đoàn đã phân công nhiệm vụ cụ thế cho các thành viên trong BCH Công đoàn. Phiên họp đã thảo luận về phương hướng, chương trình hoạt động của BCH trong thời gian tới, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường Đại học Kinh tế khóa VI, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Các thành viên trong Ban chấp hành CĐ trường nhiệm kỳ 2017 - 2022

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THANH VIÊN TRONG  BCH CÔNG ĐOÀN  KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Chức vụ công đoàn

Phân công nhiệm vụ

1

Nguyễn Thượng Hải

Chủ tịch

Phụ trách chung

2

Đặng Thị Thảo

Phó Chủ tịch

Chủ nhiệm UBKT; phụ trách công tác thi đua - khen thưởng

3

Nguyễn Thị Tùng

UV BTV

Trưởng ban Nữ công

4

Bùi Đình Thắng

UV BCH

Phụ trách tổ chức các phong trào thi đua trong CCVC, NLĐ; theo dõi  việc thực hiện chuyên môn khối giảng viên

5

Đinh Toàn Thắng

UV BCH

Phụ trách công tác đời sống; theo dõi phong trào thi đua khối hành chínhphục vụ; chỉ đạo công tác quản trị thiết bị

6

Nguyễn Quốc Sơn

UV BCH

Phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục CCVC, NLĐ

7

Đinh Chung Thành

UV BCH

Theo dõi phong trào thi đua khối giảng viên

8

Lê Thị Vân Hà

UV BCH

Theo dõi việc thực hiện chế độ chính sách và thực hiện các quy chế, để bảo vệ quyền và lợi ích cho NLĐ

9

Nguyễn Thị Minh

UV BCH

Phụ trách công tác thăm hỏi, hiếu hỷ

10

Lê Thị Tú Anh

UV BCH

Kế toán Công đoàn

11

Võ Thị Dung

UV BCH

Thủ quỹ Công đoàn; phụ trách NCKH

* Ngoài nhiệm vụ chính được phân công các đồng chí trong BCH sinh hoạt ở tổ Công đoàn nào thì chỉ đạo đôn đốc tổ Công đoàn đó. 

II. DANH SÁCH UBKT CÔNG ĐOÀN  KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

TT

Họ và tên

Chức vụ UBKT Công đoàn

Ghi chú

1

Đặng Thị Thảo

Chủ nhiệm

 

2

Phan Thị Thanh Bình

Ban viên

 

3

Hồ Thị Hiền

Ban viên

 

4

Đỗ Ngọc Đài

Ban viên

 

5

Bùi Thị Ngọc Hà

Ban viên

 

Tin, ảnh: Quốc Sơn