Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022

Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2017); Được sự nhất trí của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, sáng ngày 19/5/2017 Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức phiên chính thức Đại hội Công đoàn trường lần thứ VI, Nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng của Nhà trường nhằm đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những yếu kém còn tồn tại  của Công đoàn Nhà trường nhiệm kỳ 2013 - 2017. Đến dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và các đại diện của các Ban thuộc Liên đoàn lao động tỉnh; Về phía đơn vị bạn có các đ/c Ngô Thị Lục - Chủ tịch Công đoàn trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An, đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch CĐ trường ĐH Y khoa Vinh; đ/c Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch Công đoàn trường CĐSP Nghệ An; Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp các đồng chí nguyên là chủ tịch Công đoàn trường, Trưởng Ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dân qua các nhiệm kỳ từ giai đoạn 2003 đến nay. Về phía Nhà trường có đ/c Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy, Ban giám hiệu, các đ/c Trưởng, phó các phòng, khoa, Trung tâm và sự có mặt 185 đoàn viên công đoàn trường tới dự.

Các đại biểu và đoàn viên công đoàn trường dự Đại hội

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đ/c Chu Thị Hải - Chủ tịch Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và Phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bản báo cáo đã đánh giá một cách toàn diện các mặt hoạt động của công đoàn và khẳng định: “mặc dù vẫn còn mốt số tồn tại, thiếu sót, song nhiệm kỳ qua hoạt động công đoàn luôn luôn ổn định và phát triển. Công đoàn Trường đã đóng góp trí tuệ công sức và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Nhìn chung các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn trường nhiệm 2013 - 2017 đề ra cơ bản đã hoàn thành kế hoạch: Hoạt động công đoàn từng bước đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết với nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cho giảng viên, CBCNV; các chế độ đối với cán bộ, giảng viên được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quan hệ phối hợp chỉ đạo giữa chuyên môn và công đoàn ngày càng chặt chẽ và đồng bộ hơn…”.

Đ/c Chu Thị Hải - Chủ tịch Công đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 thay mặt Đoàn chủ tịch

thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thay mặt Đoàn chủ tịch, Đ/c Nguyễn Thượng Hải - UV BTV công đoàn trường Nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã thông qua Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2017. 

Đ/c Nguyễn Thượng Hải - UV BTV công đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 thay mặt đoàn chủ tịch  thông qua báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2017

Tại phiên chính thức, Đại hội cũng được nghe 06 tham luận đại diện từ các Tổ công đoàn về vai trò của công đoàn đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho đoàn viên công đoàn; công tác thi đua khen thưởng của công đoàn; vai trò của công đoàn trong việc xây dựng đoàn kết nội bộ, tương thân tương ái và chia sẻ; vai trò của công đoàn đối với công tác tuyển sinh…

Đ/c Lê Thị Xuân - Tổ trưởng tổ công đoàn khoa QTKD đại diện tổ công đoàn khoa QTKD tham luận tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đ/c Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã đánh giá cao về những kết quả công tác của Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An vè các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật cho đoàn viên, vai trò của công đoàn trường đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên công đoàn… Để hoạt động công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022 đạt hiệu quả hơn nữa, cần quan tâm một số nội dung sau: Một là công đoàn trường cần tiếp tục chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và chỉ đạo thanh tra nhân dân hoạt động đúng chức năng, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà trường ; Hai là, tiếp tục động viên cán bộ giảng viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; Ba là, tích cực thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, Bốn là, tích cực vận động cán bộ, giảng viên, CNV tích cực đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Năm là tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội.

Đ/c Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thay mặt Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, đ/c Nguyễn Kỳ Sơn đã trao cờ thi đua của Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An cho Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Đ/c Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Nghệ An cho công đoàn trường ĐHKT Nghệ An

               Phát biểu tại Đại hội, TS.Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường  đã đánh giá vị trí, vai trò xứng đáng và những đóng góp của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường trong những năm qua cũng như các kết quả của hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2013 - 2017. Về các trọng tâm công tác của nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng đã yêu cầu Công đoàn trường cần tập trung: Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động và các phong trào hiện có. Làm cho việc thực hiện Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong  Hồ Chí Minh... đi vào chiều sâu; Xây dựng tinh thần đoàn kết, cộng sự, đồng thuận, thân ái trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, xây dựng tình cảm và trách nhiệm sâu sắc của mỗi cán bộ đoàn viên đối với người học. Để từ đó, xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí của cán bộ, công chức, viên chức dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường; Công đoàn trường cần phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ phong trào tự học, tự nghiên cứu nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn, đồng thời có thể hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ, công việc khác; thực hiện tốt Luật Lao động, Luật Công chức, xây dựng nề nếp, tác phong làm việc mẫu mực.

TS. Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

        

  Các chỉ tiêu cơ bản:

            - 100% cán bộ, nhà giáo, người lao động được học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương công tác Công đoàn.

           -  100% đoàn viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách. Pháp luật của Nhà nước, quy chế của đơn vị, không vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và các tệ nạn xã hội.

            - 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ (bao gồm cả nhiệm vụ giảng dạy, NCKH, học tập nâng cao trình độ);

           -  Tổng kết thi đua hàng năm: trên 75% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc; 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, không có tổ công đoàn yếu kém. Công đoàn trường luôn giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

            - 100% cán bộ, công chức, nhà giáo và người lao động được kết nạp vào tổ chức Công đoàn và 100% đoàn viên công đoàn được phát thẻ.

            - 100% Tổ công đoàn triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn do Nhà trường và công đoàn cấp trên phát động.

            - Phán đấu giới thiệu từ 25 - 30 đoàn viên ưu tú của công đoàn cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

            - 100% đoàn viên tham gia ủng hộ các quỹ xã hội, thực hiện nghĩa vụ công dân đạt và vượt chỉ tiêu.

            - Phấn đấu trong nhiệm kỳ công đoàn cơ sở được Tổng LĐLĐVN tặng cờ thi đua.

           - Trong nhiệm kỳ, UBKT công đoàn kiểm tra công đoàn bộ phận ít nhất 1 lần/năm. Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát các hoạt động của Nhà trường và tổ chức thanh tra ít nhất 1 lần/ 1 năm.

         - 100 % nữ công nhân viên chức phấn đấu gia đình đạt 4 tiêu chí: ma no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 100 % nữ CNVC trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết công tác kế hoạch hóa gia đình; trên 90 % nữ CNVC đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

            Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022  gồm 11 đồng chi có đủ phẩm chất, năng lực, với cơ cấu phù hợp vừa thể hiện tính liên tục, tính kế thừa, vừa thể hiện tính đổi mới. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Thượng Hải đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đi dự Đại hội Công đoàn cấp tỉnh.

Ban chấp hành công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2022

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC TẠI ĐẠI HỘI

Đ/c Nguyễn Thị Mai Anh - Phó chủ tịch công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2017 tuyên bố khai mạc Đại hội

Đ/c Nguyễn Kỳ Sơn - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đại diện LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Chủ tịch công đoàn trường ĐH Y khoa Vinh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Ngô Thị Lục - Chủ tịch Công đoàn trường CĐ VHNT Nghệ An tăng hoa chúc mừng Đại hội

Đ/c Lê Thị Lệ Hà - Chủ tịch công đoàn trường CĐSP Nghệ An tặng hoa chúc mừng Đại hội

TS Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng thay mặt BGH tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch và đoàn thư ký điều hành Đại hội

Đ/c Nguyễn Thị Minh đại diện tổ CĐ phòng Quản lý đào tạo trình bày tham luận tại Đại hội

Đ/c Trần Thị Thúy Nga đại diện tổ công đoàn Khoa Nông Lâm trình bày tham luận tại Đại hội

Đ/c Lê Tú Anh thay mặt tổ Công đoàn khoa TCNH trình bày tham luận tại Đại hội

TS Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng tặng bằng khen và phần thưởng của Đảng ủy

cho Đ.c Chu Thị Hải chủ tịch công đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đ/c Nguyễn Đình Tường - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử

Đ/c Bùi Đình Thắng - UV BCH công đoàn trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 thông qua kết quả kiểm tra tư các đại biểu

Bài và ảnh: Quốc Sơn