Phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số giải pháp phòng chống tác tà đạo trên địa bàn Nghệ An

Thực hiện kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2017 - 2018  và Ngày pháp luật năm 2018, sáng ngày 01 tháng 6 năm 2018, Công đoàn Trường phối hợp với Phòng Công tác sinh viên tổ chức Chương trình phổ biến luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số giải pháp phòng, chống các tà đạo trên địa bàn Nghệ An nhằm nâng cao kiên thức pháp luật và cung cấp các thông tin thời sự cho đoàn viên công đoàn. Về dự chương trình, phía lãnh đạo nhà trường có Đ.c Ngô Xuân Thành - Phó bí thư Đảng ủy, đ/c  Nguyễn Thị Mai Anh - UV BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí đoàn viên Công đoàn trường.

Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn trường và các đoàn viên công đoàn tham dự  Chương trình Ngày pháp luật

Với chủ đề "Phổ biến luật Tín ngưỡng, tôn giáo và một số giải pháp phòng, chống các tà đạo trên địa bàn Nghệ An", các đoàn viên được nghe đại tá Phan Đình Sửu - Trưởng phòng An ninh xã hội - Công an tỉnh Nghệ An triển khai khái quát các điều cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và quan điểm, chính sách về tín ngưỡng và tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Cũng qua buổi nói chuyện, các đoàn viên còn được nghe đ.c Phan Đình Sửu cung cấp các thôn tin về tình hình an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian qua; Cung cấp thông tin tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn, làm rõ nguồn gốc, bản chất của các tà đạo, đặc biệt là tổ chức Hội thánh của Đức Chúa Trời và các giải pháp nhằm đấu tranh ngăn chặn sự thâm nhập của tổ chức tà đạo này.

Đại tá Phan ĐÌnh Sửu - Trưởng phòng An ninh xã hội (Công an tỉnh Nghệ An) trình bày tại Chương trình

Qua tìn hiểu các đoàn viên cho thấy hầu hết các đoàn viên công đoàn đã nắm được nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quan điểm và chính sách của Đảng và Nhà nước ta về tôn giáo; đồng thời nắm rõ bản chất lừa đảo của Hội thánh Đức Chúa Trời, tác hại khi tham gia Hội này và các biện pháp đấu tranh ngăn chặn các tà đạo, đặc biệt là tổ chức Hội thánh của Đức Chúa Trời đang tìm các lôi kéo các tầng lớp nhân dân tham gia, làm ảnh hướng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội ở nhiều địa phương.

Tin: Quốc Sơn, ảnh: Đinh Văn Tới