• Đại hội Đảng bộ Trường đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Đại hội Đảng bộ Trường đại học Kinh tế Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 • Trường Đại học Kinh tế Nghệ An quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020

 • Ban chấp Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Ban chấp Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2015 - 2020

 • Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

  Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020

 • Trường Đại học Kinh tế Nghệ An quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2016-2020

  Trường Đại học Kinh tế Nghệ An quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2016-2020

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh