Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015

1. TS Dương Xuân Thao                 Hiệu trưởng                          Bí thư Đảng bộ

2. Ths. Ngô Xuân Thành                  Trưởng phòng TCHC           Phó bí thư Đảng bộ

3. Ths Nguyễn Thị Mai Anh              Phó hiệu trưởng                   TV Đảng ủy - Trưởng ban Kiểm tra

4. Th.s Trương Quang Ngân            Phó P. Đào tạo                    Đảng ủy viên - Ban Tuyên giáo

5. Th.s Chu Thị Hải                            Trưởng Phòng TTKT          Đảng ủy viên - Chủ tịch công đoàn

6. Ts Nguyễn Xuân Lai                       Phó hiệu trưởng                 Đảng ủy viên

7. Th.s Hoàng Hoa Quế                     Phó hiệu trưởng                  Đảng ủy viên

8. Th.s Đoàn tiến Dũng                     Trưởng khoa KTPT             Đảng ủy viên

9. KS Nguyễn Thế Hải                       Trưởng phòng QTTB          Đảng ủy viên    

Tags: