Danh sách các chi bộ, chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015

              DANH SÁCH CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN

TT

TÊN CHI BỘ

HỌ TÊN CẤP ỦY

CHỨC VỤ

1

Chi bộ Đào tạo – Khoa học

Trương Quang Ngân

Nguyễn Thị Minh

Bí thư

P. Bí thư

2

Chi bộ Quản lý HSSV

Nguyễn Quốc Sơn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư

P. Bí thư

3

Chi bộ tổ chức Hành chính

Nguyễn Thưởng Hải

Lê Văn Đức

Bí thư

P. Bí thư

4

Chi bộ phòng Quản trị - Tài chính kế toán

Nguyễn Thế Hải

Đinh Toàn Thắng

Bí thư

P. Bí thư

5

Chi bộ Thanh tra – Trung tâm tin học NN

Đinh Thị Thu Hương

 

Bí thư

6

Chi bộ Lý luận Chính trị

Nguyễn Đình Thắng

Nguyễn Thị Lan

Hoàng Nam Hưng

Bí thư

P. Bí thư

Ủy viên

7

Chi bộ Cơ sở - Cơ bản

Lê Viết Vinh

Bùi Đình Thắng

Bí thư

P. Bí thư

8

Chi bộ khoa Tài chính Ngân hàng – Quản trị

Nguyễn Thị Mai Hương

Hoàng Thúy Hằng

Bí thư

P. Bí thư

9

Chi bộ Kế toán phân tích

Đoàn Tiến Dũng

Ngô thị Thanh Hoàn

Bí thư

P. Bí thư

10

Chi bộ Nông Lâm

Nguyễn Thị Hoa

Hoàng Hữu Chất

Bí thư

P. Bí thư

Tags: