Bí thư thành ủy Vinh ký Quyết định chuẩn y BCH Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

     Ngày 02 tháng 6 năm 2015 Bí thư thành ủy Vinh đã ký Quyết định số 1175-QĐ/Thu về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ ANn gồm 9 đồng chí.

     1. Đồng chí  Dương Xuân Thao       Hiệu trưởng - Bí thư

     2. Đồng chí Ngô Xuân Thành           Phó bí thư

     3. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh     Phó hiệu trưởng - Thường vụ

     4. Đồng chí Trương Quang Ngân   Trưởng khoa NL 

     5.  Đồng Chí  Đoàn Tiến Dũng        Trưởng khoa KTPT

     6. Đồng  chí Nguyễn Xuân Lai         Phó hiệu trưởng

     7. Đồng chí Nguyễn Thế Hải            Trưởng phòng QTTB

     8. Đồng chí Tăng Văn Tân               Trưởng phòng đào tạo

     9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng     Bí thư đoàn trường

     Các đồng chí trong ban chấp hành có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ do Nghị quyết đại hội đã thông qua trong nhiệm kỳ 2015-2020, để xây dựng trường Đại học kinh tế ngày càng phát triển, xứng tầm với một trường trọng điểm khu vực Bắc Trung bộ.

                                                                                                   

Tags: