ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Sáng ngày 3/2/2018, Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.

Đồng chí Trương Quang Ngân - UVBCH Đảng ủy khai mạc Hội nghị

Tham dự hội nghị có chí Nguyễn Trung Châu – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vinh; đồng chí Dương Xuân Thao – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên nhà trường.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Trung Châu – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vinh đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên nhà trường những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Trung Châu - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy Vinh

truyền đạt những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Bốn nghị quyết mà Ban Chấp hành Trung ương ban hành nêu trên là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Đồng chí Dương Xuân Thao - Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường 

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Thao – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn những thông tin mà đồng chí Nguyễn Trung Châu đã truyền đạt tại Hội nghị. Đồng chí cũng mong muốn cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nắm và hiểu rõ hơn các nghị quyết của Đảng, cụ thể là Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII để các Nghị quyết được đi vào thực tiễn công việc, thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả, từ đó xác định rõ trách nhiệm vai trò của người đảng viên trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Tin bài: Mạnh Hưng

 

Tags: