ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN: HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHỈ THỊ 05-CT/TW NĂM 2019

Sáng ngày 19/3/2019, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức hội nghị học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự và báo cáo viên hội nghị có đồng chí Ngô Thị Hường – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh. Về phía Đảng ủy, Ban giám hiệu có sự than dự của đồng chí Dương Xuân Thao – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cùng toàn thể Cán bộ, Đảng viên, CNV trong toàn Đảng bộ nhà trường.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Thị Hường – UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vinh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo đó, chuyên đề có hai phần, gồm: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và Giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Ngô Thị Hường - UVBTV, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vinh

truyền đạt những nội dung cốt lõi của chị thị 05-CT/TW năm 2019 tại Hội nghị

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, gần dân, trọng dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát dân. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân là vấn đề đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ làm khâu then chốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là những biện pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Việc triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên sẽ tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Dương Xuân Thao - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường 

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Thao – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cảm ơn những nội dung mà đồng chí Ngô Thị Hường đã truyền đạt tại Hội nghị. Đồng chí bí thư Đảng bộ mong muốn cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường nắm và hiểu rõ những nội dung cốt lõi trong chuyên đề năm 2019 của Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời nhấn mạnh: sau hội nghị học tập nghị quyết lần này, các cấp ủy, tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà trường phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, phải quyết liệt đưa chỉ thị vào cuộc sống./.

Tin bài: Mạnh Hưng

Tags: