Album Vui Tết cổ truyền Bunpimay cùng sinh viên nước bạn Lào

 

 

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh