Kế hoạch triển khai Tình nguyện mùa Đông năm 2015 và Xuân tình nguyện 2016

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN

***

Số: 123/KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

 

Vinh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG NĂM 2015 VÀ XUÂN TÌNH NGUYỆN NĂM 2016

--------------------------------

         Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016. Căn cứ vào hướng dẫn số 02 HD/UBH ngày 10/11/2015 về việc tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2015 và Xuân tình nguyện năm 2016. Ban thường vụ đoàn trường triển khai kế hoạch cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

          - Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ nhà trường với công tác tham gia phát triển kinh tế  - xã hội đặc biệt là những địa bàn khó khăn, vùng biên giới hải đảo, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán.

- Thông qua các hoạt động tình nguyện tạo môi trường để thanh niên rèn luyện và cống hiến, trưởng thành, góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

- Các hoạt động phải được triển khai sâu rộng, thu hút được đông đảo cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tham gia. Đảm bảo hiệu quả cao.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỰC LƯỢNG THAM GIA:

          1. Thời gian: Từ tháng 12/2015 đến hết tháng 01/2016.

          2. Địa điểm: Tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An và xã Châu Thôn - Quế Phong và một số địa bàn khó khăn khác.

          3. Lực lượng: Toàn bộ đoàn viên thanh niên, học sinh – sinh viên thuộc sự quản lý của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

          III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

          1. Chương trình vì sức khỏe cộng đồng.

          Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, CLB Hiến máu tình nguyện trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh Nghệ An tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện “Giọt hồng sẻ chia” tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An vào ngày 05/12/2015.

          2. Tổ chức chương trình “Đông ấm cho em”.

          - Tổ chức quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực,thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập hỗ trợ cho trẻ em nghèo tại xã Châu Thôn – Quế Phong – Nghệ An vào ngày 12/12/2015.

          3. Tổ chức các hoạt động Xuân tình nguyện.

          - Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, nhằm hỗ trợ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

          - Tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” cho trẻ em nghèo, người dân có hoàn cảnh khó khăn đến khám và chữa trị tại bệnh viên sản nhi Nghệ An. Dự kiến vào cuối tháng 12/2015.

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          1. Đoàn trường – Hội sinh viên nhà trường:

          - Báo cáo chủ trương, lập kế hoạch và dự trù kinh phí triển khai cụ thể các chương trình lên Đảng ủy, BGH nhà trường.

          - Xây dựng chương trình, chỉ đạo triển khai, thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai.

          - Huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện các hoạt động.

          - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

          2. Các câu lạc bộ đội nhóm:

          - Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện  đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An phối hợp với trung tâm huyết học và truyền máu của tỉnh để làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, học sinh – sinh viên trong và ngoài trường tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện.

          - Câu lạc bộ Sinh viên năng động của Liên chi đoàn Quản trị - Kinh doanh triển khai cho các tình nguyện viên đi quyên góp chăn ấm, quần áo ấm, lương thực,thực phẩm, đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập, tiền mặt (nếu có) …. để hỗ trợ cho trẻ em nghèo tại xã Châu Thôn – Quế Phong – Nghệ An. Đồng thời lập danh sách, bảng kê cụ thể số vật phẩm, quần áo, tiền mặt của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm quyên góp cho chương trình để làm báo cáo tổng hợp.

          - Câu lạc bộ sinh viên năng động của Liên chi đoàn Quản trị - Kinh doanh tiến hành phân loại, đóng thùng quần áo, chăm ấm quyên  góp được  để làm quà tặng cho trẻ em và người dân tại địa bàn xã Châu Thôn – Quế Phong. Tiền mặt quyên góp được sẽ mua sách, vở, bút cho học sinh nghèo học giỏi của xã Châu Thôn – Quế Phong.

          - Câu lạc bộ tình thương của Liên chi đoàn Kế toán – Phân tích tiến hành đi đến các cơ quan, doanh nghiệp đã phối hợp để thu gom phế liệu, vận động các nguồn tài trợ để có thêm kinh phí triển khai chương trình “Bát cháo tình thương” cho trẻ em và người thân đang khám, điều trị tại bệnh viện sản nhi Nghệ An.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2015 và Xuân tình nguyện năm 2016 của Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An./.

Nơi nhận:

- Hội LHTN tỉnh (B/c)

- Đảng ủy, BGH  (B/c)

- Các CLB (Th/hiện);

- Lưu Vp

TM. BGH NHÀ TRƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Mai Anh

TM. BTV ĐOÀN  TRƯỜNG

 BÍ THƯ

(Đã ký)

 

Nguyễn Mạnh Hưng