SINH VIÊN ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN: HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2018

Sáng ngày 23/3/2018, Đội Cộng tác viên Đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đã tổ chức hoạt động ý nghĩa hưởng ứng giờ Trái đất năm 2018.

Đội Cộng tác viên Đoàn trường trước giờ diễu hành hưởng ứng "Giờ Trái đất" 2018

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Nghệ An nói chung và Đội Cộng tác viên Đoàn trường nói riêng nhằm hưởng ứng Giờ Trái đất cùng tuổi trẻ tỉnh nhà. Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, tính tự giác, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, tham gia bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Diễu hành qua các trục đường chính trong thành phố

“Giờ Trái đất" 2018 sẽ chính thức được bắt đầu từ 20h30 đến 21h30, thứ 7 ngày 24/3 với khẩu hiệu “Hôm nay tôi sống xanh hơn”.

Một việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa lan tỏa lớn trong cộng đồng

Mỗi hành động nhỏ của mỗi cá nhân sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước./.

Tin bài: Mạnh Hưng

Tags: