Trường Đại học Kinh tế Nghệ An: Dấu ấn 55 năm xây dựng và trưởng thành

 

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh