• Lễ công bố quyết định của thủ tướng Chính phủ nâng trường lên Đại hoc Kinh tế NA

  Lễ công bố quyết định của thủ tướng Chính phủ nâng trường lên Đại hoc Kinh tế NA

 • Hát múa tập thể khoa Cơ sở - Cơ bản

  Hát múa tập thể khoa Cơ sở - Cơ bản "Nơi Đảo Xa"

 • Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018

  Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2018

 • Khai giảng năm học mới 2014 - 2015

  Khai giảng năm học mới 2014 - 2015

 • Khai giảng năm học 2015 - 2016

  Khai giảng năm học 2015 - 2016

Vệ sinh công nghiệp tại Vinh