• Chi bộ Kết nạp Đảng viên mới

  Chi bộ Kết nạp Đảng viên mới

 • Giải Cầu lông cháo mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10

  Giải Cầu lông cháo mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20 -10

 • Kỷ niêm 35 Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

  Kỷ niêm 35 Ngày nhà giáo Việt Nam 20 - 11

 • Giao lưu văn nghệ

  Giao lưu văn nghệ

 • Giả bóng chuyền hơi chào mừng 8/3

  Giả bóng chuyền hơi chào mừng 8/3

 • Giao Lưu gặp mặt Dâu Rể chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

  Giao Lưu gặp mặt Dâu Rể chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 • Kỷ niện 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

  Kỷ niện 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

 • Khai Giảng năm học mới 2018 - 2019

  Khai Giảng năm học mới 2018 - 2019