BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Họ và tên: Bùi Đình Thắng

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Trưởng khoa

Địa chỉ: K16- P. Hưng Bình – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0983108280– Điên thoại nhà riêng:

Mail: buithang071@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Viết Vinh

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Phó khoa

Địa chỉ: K9 - P. Bến Thuỷ – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0915050313– Điên thoại nhà riêng:

Mail: vinhdhktna@gmail.com

 

Họ và tên: Phan Thị Thanh Bình

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Phó khoa

Địa chỉ:  Chung cư Vinaconex 9 – Nghi phú  – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0912917530 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: binhphan230@gmail.com

Tags: