BỘ MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI

 

Họ và tên: Phan Thị Thanh Bình

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa,Tổ trưởng tổ bộ môn

Địa chỉ:  Chung cư Vinaconex 9 – Nghi phú  – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0912917530 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: binhyenktna@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Học hàm – Học vị: Nghiên cứu sinh

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  P. Lê Lợi  – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 01666849728 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: hatran304@yahoo.com.vn

Họ và tên: Trần Thị Diên

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xóm 20-  Nghi Phú - Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0916014123 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: memory3009@gmail.com

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

Học hàm – Học vị: Thạc Sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xóm Trung  Thuận- P. Đông Vĩnh - Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0983544244 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: nguyenhuuhaianh@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Vân Diên – Nam Đàn – Nghệ An

Di động: 0984361126 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: thaonguyen1012.ktv@gmail.com


 

Họ và tên: Dương Thị Hải Yến

Học hàm – Học vị: Nghiên cứu sinh

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Khối Yên Giang – P. Đông Vĩnh – Tp Vinh - Nghệ An

Di động: 0915976262 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: duongthihaiyen89@gmail.com

 Họ và tên: Nguyễn Trâm Anh

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  

Di động: 0949996090      – Điên thoại nhà riêng:

Mail: 

 
 
 
 
Tags: