BỘ MÔN LUẬT - VĂN HÀNH CHÍNH

Họ và tên: Phan Thị Thanh Bình

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Tổ trưởng tổ bộ môn

Địa chỉ:  Chung cư Vinaconex 9 – Nghi phú  – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0912917530 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: binhyenktna@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Học hàm – Học vị: Thạc Sỹ

Chức vụ:  Tổ Phó tổ bộ môn

Địa chỉ:  P. Lê Lợi  – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 01666849728 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: hatran304@yahoo.com.vn

 

 Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung

Học hàm – Học vị: Thạc Sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xóm Trung  Thuận- P. Đông Vĩnh - Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0983544244 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: nguyenhuuhaianh@gmail.com

 

Họ và tên: Trần Thị Diên

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xóm 20-  Nghi Phú - Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0916014123 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: memory3009@gmail.com

  

Họ và tên: Nguyễn Nữ Huyền

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xóm 20 – Nghi phú  – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0942012450 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: nguyennuhuyencdkt@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Vân Diên – Nam Đàn – Nghệ An

Di động: 0984361126 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: thaonguyen1012.ktv@gmail.com

 

Họ và tên: Dương Thị Hải Yến

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Khối Yên Giang – P. Đông Vĩnh – Tp Vinh - Nghệ An

Di động: 0915976262 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: duongthihaiyen89@gmail.com

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh