BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

  1. Họ và tên: Nguỵ Vân Thuỳ

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn

Địa chỉ:  Số 03 Đường Tuệ Tĩnh - P.Hà Huy Tập – Tp Vinh

Di động: 0979936366– Điên thoại nhà riêng:

Mail: vanthuy76@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  K8 P. Đội Cung – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0945721972 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: lanhuong1176@gmail.com

 

Họ và tên: Lê Thị Thành Vinh

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xóm Xuân Hùng – Hưng Lộc – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0989188554 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: thanhvinhcea@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Ly

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Ngõ 15 – Nguyễn Xuân Ôn – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0978060785 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: hoaily_83@yahoo.com

 

Họ và tên: Hồ Thị Hương

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xóm 8 – Nghi Liên – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 01669585304– Điên thoại nhà riêng:

Mail: holochuong82@gmail.com

 

Họ và tên: Dương Thị Hà Lê

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  P. Hà Huy Tập  – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0944205588 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: halektkt@gmail.com

Tags: