BỘ MÔN TIN HỌC

 

Họ và tên: Trịnh Sơn Hải

Học hàm, học vị: Cử nhân

Chức vụ: Tổ trưởng

Địa chỉ:

Điện thoại: 0916033807

Gmail:

Họ và tên: Đào Thị Nha Trang

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ:

Điện thoại: 0945811682

Gmail:

Họ và tên: Hoàng Hà

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ:

Điện thoại: 

Gmail:

Họ và tên: Cao Phương Thảo

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ:

Điện thoại: 0912448595

Gmail:

Họ và tên: Trần Thị Lê Na

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: P.1403 215 Lê Lợi

Điện thoại: 0915227566

Gmail: lenacea83@gmail.com

 

 

 

Tags: