CHI BỘ KHOA

    Họ và tên: Lê Viết Vinh

   Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

   Chức vụ: Bí thư chi bộ

   Địa chỉ: K9 - P. Bến Thuỷ – Tp Vinh – Nghệ An

   Di động: 0915050313– Điên thoại nhà riêng:

   Email: bttcdktktna@gmail.com

 

   Họ và tên: Bùi Đình Thắng

   Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

   Chức vụ: Phó bí thư chi bộ.

   Địa chỉ: K16- P. Hưng Bình – Tp Vinh – Nghệ An

   Di động: 0983108280– Điên thoại nhà riêng:

   Email: buithang071@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan Hương

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Cấp ủy

Địa chỉ:  K8 P. Đội Cung – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0945721972 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: lanhuong1176@gmail.com

 

 

Tags: