GIÁO VỤ KHOA

Họ và tên: Nguyễn Duy Định

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Xóm 20 - Nghi Phú - Tp Vinh – Nghệ an

Di động: 0977317300– Điên thoại nhà riêng:

Mail: nguyenduydinhdhktna@gmail.com

Tags:
Vệ sinh công nghiệp tại Vinh