Home/CƠ CẤU TỔ CHỨC/Tổ GDTC & QPAN

BỘ MÔN GDQP - GDTC

Họ và tên: Lê Viết Vinh

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Bí thư chi bộ, Phó Trưởng khoa, Trưởng bộ môn

Địa chỉ: K9 - P. Bến Thuỷ – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0915050313– Điên thoại nhà riêng:

Mail: vinhdhktna@gmail.com

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Hậu

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ:  Giảng viên

Địa chỉ:  Xuân Hoà – Nghi Đức – TpVinh – Nghệ An

Di động: 0912742326 – Điên thoại nhà riêng:

Mail: nguyenthihaihauktna@gmail.com

        

 

Họ và tên: Nguyễn Tự Cường

Học hàm - Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: Xuân An - Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Di động: 0912687175– Điên thoại nhà riêng:

Mail: tucuongktna@gmail.com

 

 

Họ và tên: Ngô Đăng Vinh

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: K9 - P.Hồng Sơn – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 0918378686– Điên thoại nhà riêng:

Mail: ngodangvinh.ktna@gmail.com

 

Họ và tên: Thái Văn Hội

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: K12 P. Lê Lợi – Tp Vinh – Nghệ An

Di động: 01669849480– Điên thoại nhà riêng:

Mail:

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Chiến

Học hàm – Học vị: Cử nhân

Chức vụ: Thạc sỹ

Địa chỉ: P. Hưng Dũng – Tp Vinh – Nghệ an

Di động: 0986627387– Điên thoại nhà riêng:

Mail: vanchienktna@gmail.com

 

Họ và tên: Hồ Chí Quí

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: KTX – ĐH KTNA- Tp Vinh – Nghệ an

Di động: 01644677866– Điên thoại nhà riêng:

Mail: hochiqui@gmail.com

 

Họ và tên: Cao Đức Duẩn

Học hàm – Học vị: Thạc sỹ

Chức vụ: Giảng viên

Địa chỉ: KTX – ĐH KTNA- Tp Vinh – Nghệ an

Di động: 0989844333– Điên thoại nhà riêng:

Mail: lengoc16101989@gmail.com

Tags: