Hội đồng khoa học khoa Cơ sở họp xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017-2018.

Chiều ngày 27/9/2017, Hội đồng khoa học Khoa Cơ Sở đã tiến hành họp xét duyệt đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 - 2018 của các giảng viên trong khoa. Năm học này, khoa Cơ sở có 05 đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học và 01 đề xuất sáng kiến kinh nghiệm. Cụ thể:

1. Giáo dục quyền con người cho học sinh, sinh viên ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An hiện nay - của giảng viên Dương Thị Hải Yến,tổ bộ môn Khoa học xã hội.

2. Nghiên cứu biện pháp phát huy tính tích cực trong hoạt động tự học của sinh viên theo phương thức đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Kinh tế Nghệ An – của giảng viên Trần Thị Vân Diên, tổ bộ môn Khoa học xã hội

3.Cải cách hành chính tại trường Đại học kinh tế Nghệ An – của giảng viên Nguyễn Thị Kim Dung, tổ bộ môn KHXH

4. Áp dụng một số hoạt động vào dạy kỹ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An – của giảng viên Nguyễn Thị Lan Hương, tổ bộ môn Ngoại ngữ

5. Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng, củng cố và phát triển động cơ học tiếng Anh tích cực theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ TOEIC cho sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế Nghệ An – của giảng viên Ngụy Vân Thùy, tổ bộ môn Ngoại ngữ.

6. Ứng dụng ngôn ngữ SQL trong Excel để làm kế toán phục vụ cho công việc giảng dạy tại trường đại học Kinh tế Nghệ an – của giảng viên Trần Thị Lê Na, tổ bộ môn Tin học.

          Cuộc họp diễn ra trong không khí nghiêm túc, đầy trách nhiệm. Các thành viên trong Hội đồng khoa học khoa cùng các chủ nhiệm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi và đã có rất nhiều các ý kiến đóng góp cho các chủ nhiệm đề tài về tên của đề tài, về mục tiêu, nội dung của đề tài ... nhằm hoàn thiện bản đề xuất đề tài nộp lên phòng Khoa học hợp tác quốc tế và Hội đồng khoa học trường để xét duyệt các đề tài được thực hiện trong năm học 2017 – 2018. 

                                                                                                                                                                                                                           Tin bài: Ths. Phan Thanh Bình

Tags:

Bài viết mới