Kế hoạch học thuật cấp khoa năm học 2017-2018 vào lúc 14h30 Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH SINH HOẠT HỌC THUẬT CẤP KHOA

Với nội dung: Ứng dụng một số hiệu ứng nâng cao của phần mềm Powerpoint để soạn bài giảng điện tử có tính tương tác”

Tác giả: Ngụy Vân Thùy - Tổ Tiếng anh

Thời gian thực hiện: 14h30 Chiều ngày 06 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng hội thảo  B3-1 - Trường ĐH Kinh tế Nghệ An

Thành phần tham dự:

- Đại diện Ban giám hiệu nhà trường

- Đại diện Hội đồng KH trường

- Đại diện phòng Quan lý Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Toàn bộ thành viên Khoa Cơ sở

- Giảng viên các khoa trong trường 

                              

Tags: