LỊCH THI GVDG CẤP TRƯỜNG

LỊCH THI GVDG TCCN CẤP TRƯỜNG

CỦA CÁC GIẢNG VIÊN KHOA CƠ SỞ THAM GIA

Ghi chú: Sáng: Tiết 1 từ 6g45, tiết 3 từ 8g25         Chiều: Tiết 7 từ 14g20, tiết 9 từ 16g05      Tối: Tiết 11: từ 19g15, tiết 12: từ 20g30

TT

Họ và tên

Môn Thi

Ngày Thi

Buổi

Số tiết

Phòng giảng

1

Trần Thị Vân Diên

VB trong quản lý

8/5/2015

Sáng

Tiết 1

D3-3

2

Đào Thị Nha Trang

Tin học

8/5/2015

Sáng

Tiết 3

D3-3

3

Phan Thị Thanh Bình

Luật

8/5/2015

Chiều

Tiết 6

D3-3

4

Ngụy Vân Thùy

Tiếng Anh

8/5/2015

Chiều

Tiết 8

D3-3

5

Cao Thị Phương Thảo

Tin học

9/5/2015

Sáng

Tiết 3

D3-2

6

Hồ Thị Hương

Tiếng Anh

9/5/2015

Sáng

Tiết 1

D3-3

7

Trần Thị Thu Hà

Luật

9/5/2015

Chiều

Tiết 6

D3-3

8

Nguyễn Văn Chiến

GDTC

9/5/2015

Chiều

Tiết 8

Sân bãi

9

Nguyễn Tự Cường

QPAN

10/5/2015

Sáng

Tiết 1

D3-2

 

 

 

Tags: